หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณที่รัก บุญปรีชา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและ gadget"
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณที่รัก บุญปรีชา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและ gadget"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:10:35


          วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณที่รัก บุญปรีชา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและ gadget" เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th