หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-04 13:50:00

               วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิโลบล ปัญญาสุทธากุล Sport nutrition บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Diet Choice ” เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
14 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
เด็ก และตาราง

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th