หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและการสืบค้น
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและการสืบค้น

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-30 12:51:16

               วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ashley Hood เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 2 แห่ง และพิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Happy New English! English for Travel, Friends and Free Time” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน

ในภาพอาจจะมี
7 คน

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน,
แว่นกันแดด
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
6 คน

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
15 คน, คนที่ยิ้ม,
ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
14 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
23 คน, ฝูงชน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th