หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนหนังสือรายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนหนังสือรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-30 13:53:36

               วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนหนังสือรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำรายวิชาและบุคลากร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเขียนหนังสือรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการผลิตเอกสารประกอบการสอนและสรุปสาระสำคัญประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (3422) ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, ดอกไม้
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
สำนักงาน,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th