หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
ประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-01 10:27:58

               ประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 สำหรับรายวิชาที่มีเรียนให้ทบทวนในเว็บไซต์รายวิชาที่นักศึกษามีเรียน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th