หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต
GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-30 12:43:07

               วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติทัช เขียวฉอ้อน บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สร้างสุขภาพดี เสริมบุคลิกเด่น สู่อนาคตที่สดใส” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
12 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
15 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
10 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
11 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
20 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th