หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-30 12:33:52

               วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทยในงานเชิงวิชาการ” เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
12 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน

ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
เด็ก

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
8 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th