หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศ รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( TABLET ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24- 31 สิงหาคม 2561
บรรยากาศ รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( TABLET ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24- 31 สิงหาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-25 11:24:29

          บรรยากาศ รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( Tablet ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24- 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ อาคาร 38 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 3
*** หมายเหตุ นักศึกษาต้องติดต่อรับเครื่องในวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)