หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ FOUNDER & CEO ของบริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด บรรยายหัวข้อ “THINK PLUS FOR CHANGE”
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ FOUNDER & CEO ของบริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด บรรยายหัวข้อ “THINK PLUS FOR CHANGE”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:19:06

"ความเชื่อกำหนดความคิด ความคิดนำไปสู่การกระทำ"

          วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ Founder & CEO ของบริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด บรรยายหัวข้อ Think Plus for Change เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)