หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เรียนวิชาจีอี ได้เทคนิคดีๆ ในการคว้า “A”
เรียนวิชาจีอี ได้เทคนิคดีๆ ในการคว้า “A”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:19:00

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ประจำรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ มาแนะนำรายวิชาและสรุปสาระสาคัญบทที่ 1 ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 1701หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th