หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บุคลากร GE เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเทคนิคพิชิต SSRU-TEP
บุคลากร GE เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเทคนิคพิชิต SSRU-TEP

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:43:11

               วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ SSRU-TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency) โดยมีอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตราอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในการเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิวิมล อนุเศรษพงศ์ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และฝึกการอ่านและการฟัง ฝึกทำข้อสอบ” มาอบรมให้กับบุคลากรสำนักฯ เป็นวันที่สองของการอบรม ณ ห้อง 29201 ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th