หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเทคนิคพิชิต SSRU-TEP
จัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเทคนิคพิชิต SSRU-TEP

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:22:04

               เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 29201 ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ได้จัดอบรมบุคลากร GEภายใต้โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ SSRU-TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency) โดยมีอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตราอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในการเป็นประธานเปิดโครงการ ท่ามกลางบุคลากรสำนักฯ ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิวิมล อนุเศรษพงศ์ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “ลักษณะข้อสอบแบบ SSRU-TEP และเทคนิคการอ่าเพื่อเข้าใจและวิเคราะห์” และ “ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และฝึกการอ่านและการฟัง ฝึกทำข้อสอบ” มาอบรมให้กับบุคลากรสำนักฯ ภายใต้ความสนใจจากบุคลากรในการฝึกทักษะทางด้านอังกฤษเป็นอย่างดี


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th