หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรือโทหญิงสุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน”
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรือโทหญิงสุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:20

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรือโทหญิงสุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)