หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร ("น้าติง" ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬา ) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ”
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร ("น้าติง" ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬา ) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:24

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร ("น้าติง" ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬา ) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้อง4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)