หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Kenny Riley บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ”
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Kenny Riley บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:29

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Kenny Riley บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ 

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)