หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ณะกรรมการ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจความสะอาดของอาคารและสิ่งแวดล้อม
ณะกรรมการ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจความสะอาดของอาคารและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-28 15:51:35

               วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจความสะอาดของอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th