หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ปลายภาคเรียน 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ปลายภาคเรียน 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-28 15:28:15

               บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ปลายภาคเรียน 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th