หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ตรวจสอบรายชื่อสอบย้อนหลังภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (SUMMER)
ตรวจสอบรายชื่อสอบย้อนหลังภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (SUMMER)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:25:06

           ตรวจสอบรายชื่อสอบย้อนหลังภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (Summer)
กำหนดสอบระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ได้ที่ ==>>http://gen-ed.ssru.ac.th/news/view/summertest-3-60

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)