หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:37

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ โดยมีสาระสำคัญในการประชุม การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 การจัดส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน