หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ”
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:34

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

           


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)