หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ Education ”
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ Education ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:01

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ Education ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

   


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)