หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” โดยอารจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
“โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” โดยอารจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:11:10

       สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาสังคมไทยในบริบทโลก โดยได้รับเกียรติจาก อารจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ มาให้ความรู้ในเรื่อง “โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th