หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมงาน WUNCA ครั้งที่ 39
จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมงาน WUNCA ครั้งที่ 39

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-26 16:13:59

               วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 39 (Workshop on Uninet Network and Computer Application : 39 th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th