หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการเสวนาในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการเสวนาในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-04-29 11:12:11

               เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 มรภ.สวนสุนันทา และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอน (Adobe Photoshop) ให้กับคุณครูในโรงเรียนสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณครู ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร

>>> ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิก...
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th