หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงของชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ”
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงของชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:05

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงของชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)