หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ”
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:10

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ 

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)