หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ทักษะชีวิตฯ ศตวรรษที่ 21 ”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ทักษะชีวิตฯ ศตวรรษที่ 21 ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:20

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ทักษะชีวิตฯ ศตวรรษที่ 21 ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ 

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)