หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การเขียนหนังสือราชการ ”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การเขียนหนังสือราชการ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:24

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การเขียนหนังสือราชการ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)