หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ จัดประชุมการดำเนินงานในการบริหารงานตามโครงสร้าง การกำหนดเส้นทางเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ จัดประชุมการดำเนินงานในการบริหารงานตามโครงสร้าง การกำหนดเส้นทางเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:41

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ จัดประชุมการดำเนินงานในการบริหารงานตามโครงสร้าง การกำหนดเส้นทางเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป