หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา จับมือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ “ เตรียมความพร้อมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ”
จีอีสวนสุนันทา จับมือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ “ เตรียมความพร้อมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-28 13:20:36

               วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมหารือการจัดทำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, ข้อความ

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th