หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้บริการห้องประชุม การจัดประชุมกลุ่มงาน KM ในการเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้บริการห้องประชุม การจัดประชุมกลุ่มงาน KM ในการเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-27 13:56:35

               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้บริการห้องประชุม การจัดประชุมกลุ่มงาน KM ในการเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยฯ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th