หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-28 13:08:38

               วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “โภชนาการดี ชีวีมีสุข” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
14 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง

ในภาพอาจจะมี
7 คน

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
9 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และภาพระยะใกล้

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th