หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ” เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ” เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:45

วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ” เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ” เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์