หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-22 16:21:35

           วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) มือระนาดเอกที่โด่งดังจาก
“ภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง” บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " ดนตรีไทยร่วมสมัย " เวลา 08.00 –
11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th