หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วิชานันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พิชัย ปิตุวงศ์
วิชานันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พิชัย ปิตุวงศ์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:24:44

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชานันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พิชัย ปิตุวงศ์ มาให้ความรู้ในเรื่อง “การบรรยายกีฬากับนันทนาการ” พร้อมการฝึกทักษะการบรรยายการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในชั้นเรียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th