หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บุคลากรของสำนัก GE ได้จัดการสรุปบรรยาย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา
บุคลากรของสำนัก GE ได้จัดการสรุปบรรยาย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:31:14

               วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก GE ได้จัดการสรุปบรรยาย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th