หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:40

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต” เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนสุนันทา

     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)