หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 22 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังในตัวตน พลังในกีฬา ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
วันที่ 22 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังในตัวตน พลังในกีฬา ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:55:15

“ การพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่ชอบ การประสบความสำเร็จซ้ำๆ การแข่งขันและชนะบ่อยๆ จึงทำให้อยากทำให้ไปไกลกว่าเดิม เป้าหมายต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ปัญหาและอุปสรรคจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น กีฬาให้อะไรมากกว่าการเป็นกีฬา”

 วันที่ 22 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังในตัวตน พลังในกีฬา ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์