หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560ให้กับ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560ให้กับ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:55:39

          วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560ให้กับ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการเรียน เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามได้ถูกต้อง พร้อมกันนี้ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องเรียน และระบบการถ่ายทอดสัญญานการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง