หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการยกเลิกรายวิชา (Drop ,W) ด้วยตนเอง
กำหนดการยกเลิกรายวิชา (Drop ,W) ด้วยตนเอง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-27 13:48:16

          สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในเทอม1/2561และต้องการยกเลิกรายวิชาเฉพาะบางรายวิชาสามารถเข้าระบบยกเลิกรายวิชา (W) ได้ตั้งแต่วันที่12-30 พฤศจิกายน ที่ www.reg.ssru.ac.th โดยที่ผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ จะเป็น W ทันที หากไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้หรือลืม Password ติดต่อได้ที่ 02-160-1404 ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th