หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-21 14:12:10

               วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิชาGEL0101 การใช้ภาษาไทย ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
8 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th