หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุม Fast Track ครั้งที่ 4/2562
บุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุม Fast Track ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-25 10:28:22

               วันที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) เข้าร่วมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 (ระดับมหาวิทยาลัย) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (รอบ9 เดือน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th