หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
GE มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-27 11:26:26

               วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในเปิดโครงการ ซึ่งได้เชิญ คุณศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา เอนดูโซน (Eduzones) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในการเป็นนักสื่อสารที่ดได้ ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th