หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำหรับบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถสั่งตัดชุดครุย ณ ssru closed ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา
สำหรับบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถสั่งตัดชุดครุย ณ ssru closed ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-22 13:55:52

                สำหรับบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 สามารถสั่งตัดชุดครุย ณ ssru closed ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา ได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th