หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 2/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:32:16

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ การเสนอ (ร่าง) แนวทางบริหารจัดการหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th