หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชานันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ กลิ่นเกษร “น้าติง” ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาชาวไทย มาให้ความรู้ในเรื่อง “การบรรยายกีฬากับนันทนาการ”
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชานันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ กลิ่นเกษร “น้าติง” ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาชาวไทย มาให้ความรู้ในเรื่อง “การบรรยายกีฬากับนันทนาการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:45:25

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชานันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ กลิ่นเกษร “น้าติง” ผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาชาวไทย มาให้ความรู้ในเรื่อง “การบรรยายกีฬากับนันทนาการ” พร้อมการฝึกทักษะการบรรยายการแข่งขันกีฬาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในชั้นเรียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th