หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง มาให้ความรู้ในเรื่อง “พลังแห่งการอ่านสู่การสร้างสรรค์งานเขียน”
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง มาให้ความรู้ในเรื่อง “พลังแห่งการอ่านสู่การสร้างสรรค์งานเขียน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:45:37

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง มาให้ความรู้ในเรื่อง “พลังแห่งการอ่านสู่การสร้างสรรค์งานเขียน” พร้อมการสรุปเนื้อหาการและฝึกทักษะการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนจากอาจารย์ประจำรายวิชา ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th