หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เครื่องแต่งนักศึกษาในการเข้าห้องสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เครื่องแต่งนักศึกษาในการเข้าห้องสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 18:19:01

          เครื่องแต่งนักศึกษาในการเข้าห้องสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหา อย่าลืมกดแชร์ กดไลน์

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนสุนันทา
 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์โดย : ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)