หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.รามคำแหง
จีอีสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.รามคำแหง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-21 14:03:55

               วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานพร้อมด้วยบุคลากรสำนัก ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ในภาพอาจจะมี
9 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
สถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th