หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:25:14

           ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 เข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ที่เว็บไซต์ www.ge-tss.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561 ==>> หากไม่ทำแบบประเมินจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)